Kvalster

Eftersom Air Norden AB bryr sig om din inomhusmiljö vill vi med hjälp av denna sida informera om den, enligt många forskare, största enskilda orsaken till allergier – Kvalster.

Kvalster är mikroskopiskt små djur tillhörande insektssläktet "Arachnida", som också innehåller spindlar, skorpioner och andra åttafotade djur. Alla sorters kvalster delas in i två olika huvudgrupper:

  • Nordamerikanskt kvalster (latin: Dermatophagoides farinae)
  • Europeiskt kvalster (latin: Dermatophagoides pteronyssinus)

Båda huvudgrupperna trivs väl där människor bor och vistas, helst där luftfuktigheten är på bästa möjliga nivå för dem. Med andra ord inomhus, gärna under täcken och kuddar.

Kvalster eller insekt?

Kvalster kan allmänt sett skiljas från insekter genom att de saknar vingar och antenner, samt att de har åtta ben. Även om vissa kvalster kan ha bara sex ben.

Kvalster eller spindel?

En av problemen med att identifiera kvalster är att de är så små att våra ögon har svårt att se dem. De är ungefär en fjärdedel till en tredjedels millimeter, nästan som ett knappnålsöga. Kvalsterlarver är än mindre och för att se dem krävs ett mikroskop, något de allra flesta av oss saknar hemma.

 

Det kvalster saknar i storlek kompenserar de i antal!
En vanlig madrass innehåller i genomsnitt 100 000 till 10 miljoner kvalster.

 


Läs artikeln: Gift inom de fyra egna väggarna

 

Kvalster - Kvalster
  •  
  • Air Norden AB
  • Kopparbergsg. 10 B
  • 214 44 Malmö
  • 040-600 89 00